අමෙරිකාවේ ටීවී කාඩ් සංවිධානයෙන් කෝටි ගණනක ඔෟෂධ හා වෛද්‍යාධාර

0
14

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය පිහිටි පිළිගත් ගෝලීය මානුෂික ආයතනයක් වන හා tv card ජාත්‍යන්තර සංවිධානය මඟින් ඇ.ඩො. 9,08,547ක් (රු. 3,62,077,518.30) වටිනා ඔෟෂධ හා වෛද්‍ය ආධාර මෙරට  වෙත පරිත්‍යාග කොට ඇත.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් මෙහි ප්‍රථම වෛද්‍ය සැපයුම් තොගය ඉකුත්දා කොළඹට ළඟා වූ අතර මෙම ඔෟෂධ තොගය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මඟින් මෙරට ජනතාව වෙත කඩිනමින් බෙදාහැරීමට නියමිතය.

මෙම සංවිධානය තවදුරටත් ශ්‍රී  ලංකා වෙත මානුෂික ආධාර ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන බව පවසා ඇති අතර ශ්‍රී  ලංකාවේ අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය සහ එම සංවිධානය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා ඒකාබද්ධව ඉදිරි මාසවලදී ශ්‍රී  ලංකාව වෙත තවදුරටත් සෞඛ්‍ය සැපයුම් ලබාගැනීමට සඳහා කටයුතු කරගෙන යනු ලබයි.

චාමර අමරසූරිය