වාහන කිහිපයක් ඇති ව්‍යාපාර ජාතික ඉන්ධන අවසර පත ලබා ගන්නේ මෙහෙමයි

0
1505

වාහන කිහිපයක් ඇති ව්‍යාපාරවලට ඉන්ධන ලබා ගැනීමට අද (ජූලි 28) සිට ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි අංකය භාවිත කර ජාතික ඉන්ධන අවසර පත ලබා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකි බව විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර පවසයි.

ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, ඉන්ධන අවශ්‍යතා ඇති අනෙකුත් යන්ත්‍ර සහ උපකරණවල විස්තර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි කළ යුතු බව ය.

එලෙස ලියාපදිංචි කිරීමේදී එම උපකරණවලට සතිපතා අවශ්‍ය ඉන්ධන ප්‍රමාණය සඳහන් කළ යුතු බව කංචන විජේසේකර මහතාගේ ට්විටර් පණිවිඩයේ වැඩිදුරට ත් දැක් වේ.