කොවිඩ් නිසා රාගම දුම්රිය ස්ථානයේ ප්‍රවේශ පත්‍ර කවුළු වැසේ

0
852

රාගම දුම්රිය ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිවරෙයෙකුට කොරෝනාවෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් එම දුම්රිය ස්ථානයේ ප්‍රවේශ පත්‍ර කවුළු වසා දැමීමට බලධාරීන් පියවර ගෙන තිබේ.

එම දුම්රිය ස්ථානයේ සේවය කරන තව ත් ස්ථානාධිපතිවරුන් දෙදෙනෙකුට රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කළ බැවින් ඔවුන් නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර ඇත.

දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේ, එම දුම්රිය ස්ථානයේ දුම්රිය මෙහෙයුම් කටයුතු සාමාන්‍ය පිරිදි සිදු කෙරෙන අතර ප්‍රවේශ පත්‍ර කවුළු වසා දැමීම හේතුවෙන් දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් නොකරන බව ය.

නිසි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද භාවිත කරමින් දුම්රිය ගමන් පහසුකම් සලසා ගන්නා ලෙස එම සංගමය මහා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් ද කර තිබේ.