අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසාන කෙරේ

1
255

අද (ජූලි 28) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසාන කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව, පාර්ලිමේන්තුවේ මීළග වාරය ආරම්භය අගෝස්තු මස 3 වන දා පෙරවරු 10.30ට ආරම්භ කෙරෙන බව එම ගැසට් පත්‍රයේ දැක්වේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 වන ව්‍යවස්ථාවෙන් ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් මෙලෙස පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කරනු ලැබ ඇත.

1 COMMENT

  1. ප්‍රජාත්‍රන්තවාදී වෙනසක් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය කිසිම පනතක් සම්මත කර ගැනීමට උත්සහයක් නැහැ වගේ..
    අගෝස්තු 09 නැවත කොළඹට එමු.

Comments are closed.