22 ලබන සතියේ මැති සබේට

0
11

22 වැනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ලබන සතියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ ඊයේ (27දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

22 වැනි සංශෝධනය සම්මත කර ගැනීමෙන් පසු නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කරන බවත් ඊට කැබිනට් මණ්ඩලය එකඟ බවත්  අමාත්‍යවරයා කීය.  ඒ අනුව නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සැකසීම සඳහා සියලුදෙනා එක්ව කටයුතු  කළ යුතු බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත්  සඳහන් කළේය.

අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි