වජිර මන්ත්‍රීකමේ දිවුරුම් දෙයි

0
27

වජිර අබේවර්ධන මහතා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රිවරයෙක් වශයෙන් කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ඉදිරියේ ඊයේ (27දා) දිවුරුම් දුන්නේය.

කථානායකවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමෙන් පසු අබේවර්ධන මහතා මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක ඉදිරියේදී මන්ත්‍රි නාමලේඛනයේ අස්සන් තැබීය.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපතිවරයා ලෙස දිවුරුම්දීම නිසා පුරප්පාඩු වූ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රිධුරය සඳහා මෙලෙස වජිර අබේවර්ධන මහතා පත්විය.

ඔහු 1994 මැතිවරණයෙන් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය නියෝජනය කරමින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ප්‍රථම වරට ශ්‍රී  ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට පත්වී තිබේ. එතැන් පටන් 2010 වර්ෂය දක්වා අබේවර්ධන මහතා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය නියෝජනය කරමින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් සෑම මැතිවරණයකදීම පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වී තිබේ. අනතුරුව 2015 වර්ෂයේ පැවැති පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී  ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට පත්විය.

ඔහු රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා වශයෙන්ද, රාජ්‍ය පරිපාලන, කළමනාකරණ සහ ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘති අමාත්‍යවරයා වශයෙන්ද කටයුතු කොට ඇත. තවද ඒ මහතා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ සභාපතිවරයා ලෙසද වර්තමානයේ කටයුතු කරයි.

වජිර අබේවර්ධන මහතා 1961.09.02 දින උපත ලබා ඇති අතර ගාල්ල  මහින්ද විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරා තිබේ. එසේම ඔහු මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්ජිනේරු උපාධිධාරියෙකි.

අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි