සුසිල්ට අලුත් වගකීමක්

0
451

දිනේෂ් ගුණවර්ධන අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට පත්වීමෙන් පසු පුරප්පාඩු වූ සභානායක ධූරය සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පත් කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග, තවදුරට ත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ධූරයේ කටයුතු කරනු ඇත.

මහජන ආරක්ෂක පනත යටතේ වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශනය (හදිසි නීති) පිළිබඳ විවාදය අද (ජූලි 27) පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කෙරේ.

පෙරවරු 10.00ට පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භ වූ අතර ප.ව 4.30 දක්වා මෙය විවාද කිරීමෙන් අනතුරුව ඡන්දයක් පවත්වා අනුමත කරගැනීමට නියමිත ය.