හිඟුරක්ගොඩ සමුපයේ තබාගත් ඉන්ධන නීති විරෝධී ඒවා නොවේ

0
26

පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියෙන් හිඟුරක්ගොඩ සමුපකාර ඉන්ධනහල පරීක්‍ෂා කළ අවස්ථාවේ එහි තිබූ ඉන්ධන සංචිත නීතිවිරෝධී අන්දමින් තබාගත් ඒවා නොවන බව එහි සභාපති සුරංග අජිත් පවසයි.

හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාගේ ලිඛිත අවසර සහිතව එම සංචිත තබාගත් බවත්, ඒවා පොලිසිය, සෞඛ්‍ය අංශ, වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්ට ලබාදෙමින් තිබූ බවත් සභාපතිවරයා ලියුමක් එවමින් සඳහන් කර ඇත.

රාජ්‍ය ආයතන 25කට අධික ප්‍රමාණයකට තැන්පතු මුදල් රඳවා ගනිමින් ඉන්ධන නිකුත් කිරීම තම සමුපකාර ඉන්ධනහල මඟින් සිදුකරන බවත්, එසේ ප්‍රමුඛතාව සහිතව පොලිසියට ඉන්ධන ලබාදී තිබියදීත්, පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා තම ඉන්ධනහල අපකීර්තියට ලක්වන අන්දමින් ප්‍රකාශ නිකුත් කර ඇති බවත් සභාපතිවරයා යවන ලද ලිපියේ සඳහන් වේ.

පොළොන්නරුව දිසා ලේකම්වරයා වෙත යවා ඇති එම ලිපියේ පිටපත් පොලිස්පතිවරයා, පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය ඇතුළු ආයතන වෙතද යවා තිබේ.