සාම්පලතිව් කලාපයට වන රක්ෂිතයක්

0
17

ත්‍රිකුණාමලය  සාම්පලතිව් කළපුව අවට කලාපය ස්වාභාවික වන රක්ෂිතයක් ලෙස සංරක්ෂණය කිරීමට කෘෂිකර්ම, වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය  තීරණය කර තිබේ.

කෘෂිකර්ම, වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ ඇමැති මහින්ද අමරවීරගේ සහභාගීත්වයෙන් වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේදී පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

සාම්පලතිව් කලාපය අවට ප්‍රදේශය  විශාල කඩොලාන ගහනයකින්ද සමන්විත ප්‍රදේශයක් වන අතර   පසුගිය වසර කිහිපය තුළ හෙක්ටයාර් 2043ක් වූ ත්‍රිකුණාමලයේ කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය හෙක්ටයාර් 1491 දක්වා අඩු වී ඇති බව එහිදී  හෙළි වී තිබේ.

ඒ අනුව සාම්පලතිව් කළපුව අවට සල්ලි, ඉලුප්පයිකුළම්, වරෝදය නගර් හා උප්පුවේලි ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වලට අයත් හෙක්ටයාර් 239.58ක භූමි ප්‍රමාණයකින්  සමන්විත මෙම ප්‍රදේශය  සංවේදී පරිසර කලාපයක් මෙන්ම ස්වාභාවික වන රක්ෂිතයක් ලෙස නම් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

 එයට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක්  සකසන ලෙස ඇමැතිවරයා  විසින් අමාත්‍යාංශයේ  ලේකම්වරයාට උපදෙස් දී ඇත.

 සාම්පලතිව් කලපු ප්‍රදේශයේ  ජෛව විවිධත්වය සුරක්ෂිත වන පරිදි සැලසුම්ගත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති  මඟින් පාරිසරික අලංකරණය ඇති කිරීම සංචාරක කර්මාන්තය පුළුල් කිරීමට මහෝපකාරී වන බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දී ඇත.

එමඟින් සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රයේ නව රැකියා උත්පාදනය කර, ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ජීවනෝපාය මාර්ග සුරක්ෂිත කළ හැකි අතරම, ශ්‍රී   ලංකාවට විදේශ විනිමය උපයා ගැනීමටත් අවස්ථාව සැලසෙනු ඇතැයි අමාත්‍යාංශ උපදේශකවරු පෙන්වා දී තිබේ.

සාම්පලතිව් කළපුව ගොඩකර, අනවසර ඉඩම් අල්ලා ගැනීම හේතුවෙන් ගංවතුර තර්ජන අවදානම ඉහළ යෑම නිසා අවට ගම්මාන ජල ගැලීම් තත්ත්වයට ගොදුරු වීම හා  සාම්පලතිව් කළපුව ගොඩකිරීම නිසා එහි පවතින ජෛව විවිධත්වය හා සතුන්ගේ වාසස්ථාන විනාශ වීම හේතුවෙන් සංචාරක ආකර්ෂණය අඩු වී ඇති බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර ඇත.

එබැවින් සංක්‍රමණික පක්ෂීන්ගේ තෝතැන්නක් වූ සාම්පලතිව් කළපුවේ ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කර, දිගුකාලීන සංරක්ෂණය තහවුරු කිරීමත් දැනට අවිධිමත් ලෙස සිදුවන අනවසර අත්පත් කර ගැනීම් අවම කර, සංවර්ධන කටයුතු පරිසර හානියකින් තොරව සිදු කිරීමටත්, මෙම ප්‍රදේශය  ස්වාභාවික වන රක්ෂිතයක් ලෙස ප්‍රකාශයට  පත්කිරීම කඩිනමින් සිදු කිරීමට වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ ඇමැතිවරයා  උපදෙස් දී තිබේ.

නිර්මාණි ගුණරත්න