රැවුල් වවාගත් කුඩ්ඩන්ට ආණ්ඩු පෙරළන්න දෙන්න බෑ

0
56

රාජපක්ෂවරුන්ට නැවත බලය ලබාගත හැකි යැයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සනත් නිශාන්ත පැවැසීය. ඉදිරි මහ මැතිවරණයකදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ශක්තිය පෙන්වීමට සූදානම් බවද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සනත් නිශාන්ත පැවැසීය.

රාජපක්ෂලාව එළවීමට රැවුල් වවාගත් කුඩුකාරයන්ට නොහැකි බවද සනත් නිශාන්ත මන්ත්‍රිවරයා කීය.

අරගලය යැයි කියමින් කුඩුකාරයන්ට සහ අයිස්කාරයන්ට ආණ්ඩු පෙරළන්නට ඉඩ ලබා නොදිය යුතු බවද සනත් නිශාන්ත මන්ත්‍රිවරයා කීය.

ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ශක්තිය ඉදිරියේදී අරගලකරුවන්ටද පෙන්වීමට කටයුතු කරන බවද සනත් නිශාන්ත මන්ත්‍රිවරයා කීවේය.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මාධ්‍ය හමුවකට ඊයේ (26දා) එක්වෙමින් සනත් නිශාන්ත මන්ත්‍රිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය