රාජ්‍ය මූල්‍ය ආයතන ලොකු පුටුවලට අලුත් මුහුණු

0
24

රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ ආයතන කිහිපයකට ප්‍රධානීන් පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇත. ඒ අනුව දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් තනතුර සඳහා දේශීය ආදායම් සේවයේ ජේ‍යෂ්ඨ නිලධාරියකු වන ඩී.ආර්.එස්. හපුආරච්චි පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ධුරය සඳහා ශ්‍රී  ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශේ්‍රණියේ ජේ‍යෂ්ඨ නිලධාරි පී.බී.එස්.සී. නෝනිස් පත්කර ඇති අතර මුදල් අමාත්‍යාංශයේ භාණ්ඩාගාර නියෝජ්‍ය ලේකම් ලෙස ශ්‍රී  ලංකා ගණකාධිකරණ සේවයේ ජේ‍යෂ්ඨතම නිලධාරියකු වන ඩබ්ලිව්.ඒ. සත්කුමාර පත්කර තිබේ. රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණයට අතිශය වැදගත් වන තොරතුරු තාක්‍ෂණ කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ධුරයට ශ්‍රී  ලංකා පරිපාලන සේවයේ ජේ‍යෂ්ඨ සහකාර ලේකම්වරයකු වන ජූඩ් නිලුක්ෂාන් පත්කර ඇත.

මේ සියලු පත්වීම්වලට අදාළව කැබිනට් පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයා විසින් බව කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පැවැසීය. කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීම සඳහා ඊයේ (26දා) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ඇමැතිවරයා මේ බව කීය.

සවනි ශේශාධි