මාරුව ලැබූ පාසලට නොගිය ගුරුවරු 50කගේ ජූලි වැටුප නතර කරලා

0
206

උතුරු මැද පළාතේ 2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් ලබා නව සේවා ස්ථානවල රාජකාරි සඳහා වාර්තා නොකළ ගුරුවරුන් පනස්දෙනකුගේ ජූලි මස වැටුප් ගෙවීම අත් හිටුවීමට උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව ගෙන ඇති තීරණය සම්බන්ධයෙන්  යළි සලකා බලන ලෙස ලංකා ගුරු සංගමයේ සභාපති ප්‍රියන්ත  පුනාන්දු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

  උතුරු මැද පළාතේ අනුරාධපුර හා කැකිරාව අධ්‍යාපන කලාපවල ගුරුවරුන් පනස් දෙනකුගේ ජූලි මස වැටුප් ගෙවීම මෙසේ අත්හිටුවා තිබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වෙත යවා ඇති ලිපියේ මෙසේද සඳහන් කර ඇත.

 “වර්තමානයේ  රට තුළ පවතින ඉන්ධන අර්බුදය නිසා  ගමන්  දුෂ්කරතාවය,  පොදු ප්‍රවාහන සේවා අඩාල වීම, ගමන් වියදම් සඳහා අධික වියදමක්  දැරීමට සිදුවීම හා   දිගින් දිගටම පාසල්  වසා තැබීම නිසා ස්ථාන මාරුවීම් ලැබු  ගුරුවරුන්ට නව සේවා  ස්ථාන වෙත යෑමට නොහැකි වී තිබේ.

පවතින අර්බුදකාරි තත්ත්වය හමුවේ එවැනි ගුරුවරුන් සඳහා සහන සලසන ලෙස උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා විසින් ලිඛිතව අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට දැනුම්දී ඇත. මේ නිසා එම  ගුරුවරුන්ගේ ජූලි මස වැටුප් ගෙවීම අත්හිටුවීම පිළිබඳව යළි සලකා බලා එම ගුරුවරුන් සඳහා යම් සහනයක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි” යැයිද ලංකා ගුරු සංගමයේ සභාපතිවරයා එම ලිපිය මඟින් ඉල්ලා ඇත.   

මැදවච්චිය – සරත්චන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ