ප්‍රධාන පරිත්‍යාගශීලියකු ලෙස නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව, MMCA ශ්‍රී ලංකා සමඟ එක්වෙයි

0
32

2022 සිට 2025 දක්වා වසර තුන සඳහා ප්‍රධාන පරිත්‍යාගශීලියකු ලෙස කෞතුකාගාරයට සහයදීමට නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව ශ්‍රී ලංකා නූතන හා සමකාලීන කලා කෞතුකාගාරය සමඟ ගොඩනැඟෙන සබඳතාවකට එළඹුණු බව සතුටින් දන්වමු. මෙම හවුල පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් MMCA ශ්‍රී ලංකාහි ප්‍රධාන අභිරක්ෂක ශාර්මිණී පෙරෙයිරා පැවැසුවේ, “නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව MMCA ශ්‍රී ලංකා වෙත දක්වන වසර තුනක සහාය ගැන කෞතුකාගාරය බෙහෙවින් කෘතඥවෙනවා.

නිර්මාණය වෙමින් පවතින කෞතුකාගාරයක් වන MMCA ශ්‍රී ලංකා ගොඩනැඟීමට ඔවුන්ගේ අරමුදල් උදව්වනවා. මෙවැනි ආයතනයක් ගොඩනැඟීමට අපි උත්සහ කරන අතරේ, තරුණ කෞතුකාගාර වෘත්තිකයන් විදිහට රැකියා කිරීම ගැන සිතීමට අලුත් පරම්පරාවකට අවස්ථා ලබාදී දාරිතාව ගොඩනැඟීම පිළිබඳවත් අපි අවධානය යොමු කරනවා.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ වෙනස, සශ්‍රීකත්වය සහ අනුප්‍රාණය දෙන වෘත්තීය අවස්ථා සොයන තරුණ පිරිස් අයත් සමාජයකට අපගේ අදාළත්වයක් තිබීමට නම් ප්‍රදර්ශන-නිර්මාණය කිරීම, මහජන වැඩසටහන්, සහ ඩිජිටල් සහභාගීත්වය යොදා ගෙන නූතන හා සමකාලීන කලාව හරහා කතාකීමට ඊළඟ වෘත්තිකයන් පරපුර දිරිගැන්වීම අත්‍යවශ්‍යය.” රට වෙනුවෙන් නූතන හා සමකාලීන කලාව ගොඩනැඟීම සහ මහජනයා වෙනුවෙන් ඉගෙනුම සහ සහභාගීත්වය පෝෂණය කිරීම නාභිගත කරගත් සංස්කෘතික ප්‍රයත්නයක් වීම ගැන MMCA ශ්‍රී ලංකා ආඩම්බරවෙයි. කෞතුකාගාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මහජනයාට ප්‍රවේශවිය හැකි තෛ්‍රභාෂික සංස්කෘතික ප්‍රයත්නයයි.

නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුවේ ප්‍රධාන අලෙවි නිලධාරී සංජය සේනාරත්න මෙම හවුල ගැන පැවැසුවේ, “MMCA ශ්‍රී ලංකා පිහිටුවීමට සහය වෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ කලා සහ සංස්කෘතිය වෙනුවෙන් හඬනැඟීමට අපි බෙහෙවින් ආඩම්බර වෙනවා. මීට පෙර නොකෙරුණු ආකාරවලින් අපගේ නූතන හා සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ කෘති ප්‍රදර්ශන කරන ප්‍රමිතිය ඉහළ නැංවීමට උදවු කරන මෙම කෞතුකාගාරය, එයාකාරයේ ප්‍රථම කෞතුකාගාරයයි. ‘අපගේ ඊළඟ පරපුර දිරිමත් කිරීම’ යන පුළුල් දැක්ම සමඟ ආයතනික සමාජ වගකීම් ක්‍රියාකාරකම් හරහා සමාජයට ප්‍රතිඋපකාර කිරීමට අපි කැපවී සිටිනවා.” පෞද්ගලික අංශය රටේ විවිධාකාරයේ කලා-සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම්වලට සහය වියයුතු ආකාර පිළිබඳව නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව පසුගිය වසර 22 පුරා නායකත්වයදී ඇත.

ස්ථිරසාර හෙටක් නිර්මාණය කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස මේ ප්‍රයත්නයට බැංකුව කැපවී සිටියි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් තබා ඇති ස්ථිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක තුළින් ලබාගත් ‘ප්‍රමිතියෙන් යුත් අධ්‍යාපනය ලබාදීම’ යන්න බැංකුවේ ආයතනික සමාජ වගකීම් ප්‍රතිපත්තියේ අත්‍යවශ්‍ය මූලික අංගයකි. ක්‍ෂේත්‍රය තුළ අනාගත ප්‍රවීණයන් දියුණු කිරීමට උදවු කරන අතරේ රටේ ඊළඟ පරම්පරාවට නූතන හා සමකාලීන කලාව පිළිබඳ සිය දැනුම වැඩිකර ගැනීමට මේ හවුල මඟ තනනු ඇත.