දකුණට ඩෙංගු – මී උණ රෝග අවදානමක්

0
30

දකුණු පළාතේ ඩෙංගු සහ මී උණ පැතිර යෑමේ අවදානමක් මතුව ඇතැයි දකුණු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ චන්දිම සිරිතුංග මහතා පවසයි. පසුගිය වසරේ දකුණු පළාතෙන් වාර්තාවී ඇති ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 1980ක් වන අතර මෙම වසරේ ජනවාරි සිට ජූලි මාසය දක්වා ගතවූ මාස හතට පමණක් වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 4760කි.

මෙම රෝගීන්ගෙන් වැඩිම සංඛ්‍යාව වාර්තාවී ඇත්තේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 2696කි. මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 1006ක්ද, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 946ක්ද වාර්තා වී ඇත.

පසුගිය වසරේම ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තාවී ඇත්තේ රෝගීන් 744කි. මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් පසුගිය වසරේ රෝගීන් 758ක් වාර්තාවී ඇති අතර හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන් පසුගිය වසරේ වාර්තාවී ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යාව 478කි. ගතවූ මාස හත තුළ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඩෙංගු මරණ දෙකක්ද මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් එක් මරණයක්ද වාර්තාවී ඇත. මේ අතර දකුණු පළාතේ මී උණ රෝගීන්ගේ වැඩිවීමක්ද වාර්තා වන බව දකුණු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂවරයා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

වසරේ ගතවූ මාස හත තුළ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් මී උණ රෝගීන් 202ක් සහ මරණ හතරක්ද, මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් මී උණ රෝගීන් 160ක් සහ මරණ හයක්ද වාර්තා වී ඇත. එම නිසා විශේෂයෙන්ම කුඹුරු ගොවිතැන් කිරීම සඳහා කුඹුරට බැසීමට පෙර මී උණ රෝගය සඳහා ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබාගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටින බවද සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂවරයා පැවැසීය.

ගාල්ල – ෆර්හාන් නිසාම්දින්,

අහංගම – එස්. දීයගහගේ