චීන සීමා කිරීම් හමුවේ ANT සමූහයේ නිලධාරීන්ට අලිබබා එපා වෙයි

0
26

විද්‍යුත් වණිජ ව්‍යාපාර ලෝකය උඩු යටිකුරු කළ අලිබබා (Alibaba) හි වාර්ෂික වාර්තාව පසුගියදා නිකුත් කළ අතර එහි ඇතුළත් වූ පරිදි බීජිං නුවර සිදුකළ විශාල නියාමනයන්ට යටත්ව වැඩ කිරීමේ අපහසුතාව නිසාවෙන් ANT සමූහයේ විධායක නිලධාරින්ට අලිබබා (Alibaba) සමඟ ඇති හවුලකාරිත්වයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇත.

මෙම විරසකයට ප්‍රධානතම හේතුව වී ඇත්තේ 2010 වසරේදී තිබූ අලිබබා මණ්ඩලයට සමාජිකයන් ඇතුළත් කිරීමට තිබූ කොන්දේසි සංශෝධනය කොට එම මණ්ඩලයට අලිබබාහි සාමජිකයන් පමණක් ඇතුළත් කිරීමට තීරණය කිරීමයි.

අලිබබාගේ අනුබද්ධ සමාගම්වල සේවකයන් මැයි 31 සිට තවදුරටත් හවුල්කරුවන් නොවන බව අලිබබා සමාගම පැවැසීය. ANT සමූහය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ මෙම පියවර “ආයතනික පාලනය වැඩිදියුණු කිරීමේ අපගේ අඛණ්ඩ උත්සාහයේ කොටසක් ” බවයි.

ප්‍රධාන විධායක එරික් ජිං (Eric Jing) ඇතුළු ANT සමූහයේ විධායකයන් හත් දෙනෙක් අලිබබා හවුල්කාරිත්වයෙන් ඉවත් වී ඇත. තවද එහි ප්‍රධාන තාක්ෂණ නිලධාරියා සහ ප්‍රධාන පුද්ගල නිලධාරියාද ඇතුළත් වේ. තවද  Alibaba හි විශ්‍රාමික විධායකයන් දෙදෙනකුද හවුල්කාරිත්වයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කොට ඇත.

2021 වසරේ සිට මේ වනවිට අලිබබා හවුල්කාරිත්වයෙන් විශාල පිරිසක් ඉවත් වී ඇත.