කොවිඩ් ආගමනයෙන් පාස්පෝට් නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේද යළි වෙනස් වෙයි

0
14

රටේ පවතින කොරෝනා තත්ත්වය පාලනය කිරීමේ පියවරක් ලෙස අද (27දා) සිට විදෙස් ගමන් බලපත් නිකුත් කිරීම සිදුවන්නේ පෙර දිනයන් සහ වේලාවන් වෙන්කර ගත් අයදුම්කරුවන් සඳහා බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

ඉතා හදිසි අවශ්‍යතාවන් සඳහා විදෙස්ගත වන අයදුම්කරුවන් සඳහා විශේෂ එක්දින සේවාවක් ක්‍රියාත්මක බැවින්, එම හදිසි අවශ්‍යතාව සනාථ කරන ලියකියවිලි 0706311711 WhatsApp අංකය වෙත පණිවුඩයක් මඟින් යොමු කිරීමෙන් ඔවුන් වෙත අයදුම්පත් භාර ගැනීම සඳහා කඩිනමින් දිනයක් ලබාදීම සඳහා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා ඇත.

චාමර අමරසූරිය