කොමර්ෂල් බැංකුව පේදුරුතුඩුව මූලික රෝහලට Autoclave යන්ත්‍ර දෙකක් පරිත්‍යාග කරයි

0
37

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සහ බැක්ටීරියා විනාශ කිරීම සඳහා ජලය පීඩනය සහ උණුසුම භාවිත කරමින් දැඩි උණුසුමක් ජනිත කරන Autoclave යන්ත්‍ර දෙකක් පසුගියදා කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් පේදුරුතුඩුව මූලික රෝහලේ ඉල්ලීමකට අනුව එම රෝහලට ප්‍රදානය කරන ලදී මෙම යන්ත්‍ර දෙක රෝහලේ පිහිටි ශල්‍යාගාරයේ ආසාදන පාලනය කිරීම සඳහා යොදාගනු ඇත. ‘A’ වර්ගයේ රෝහලක් වන පේදුරුතුඩුව මූලික රෝහල මඟින් යාපනය වඩමාරච්චි කලාපයේ 150,000ක් පමණ වන ජනතාවකට සෞඛ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබයි. 

සේයාරුවෙන් දැක්වෙන්නේ මෙම Autoclave යන්ත්‍ර කොමර්ෂල් බැංකුවේ උතුරු පළාතේ කලාපීය කළමනාකරු රාමචන්ද්‍රන් සිවඥානම් මහතා දකුණේ සිට දෙවැන්නා සහ කොමර්ෂල් බැංකුවේ පේදුරුතුඩුව ශාඛාවේ කළමනාකරු තෙවරාජා අරවින්තන් මහතා විසින් රෝහලේ නියෝජිතයෙක් වෙත පරිත්‍යාග කරන ආකාරයයි.