කොමර්ෂල් බැංකුවේ වෙස්ටර්න් යුනියන් ගනුදෙනුකරුවන්ට ජූලි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා LED විදුලි පහන් ත්‍යාග

0
35

කොමර්ෂල් බැංකුව සහ ප්‍රමුඛතම මුදල් ප්‍රේෂණ මෙහෙයුම්කරුවකු වන වෙස්ටර්න් යුනියන් නවතම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් වෙනුවෙන් අත්වැල් බැඳගෙන තිබෙන අතර මෙහිදී, රුපියල් 10,000ක් හෝ එයට වඩා වැඩි වටිනාකමක ප්‍රේෂණ ලාභ 2022 සැප්තැම්බර් 15 වැනිදා දක්වා හෝ තොග අවසන් වනතුරු නැවත ආරෝපණය කළ හැකි LED විදුලි පහන් ප්‍රදානය කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

මෙම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන මඟින් බැංකුවේ වෙස්ටර්න් යුනියන් පාරිභෝගික පදනම වැඩි කර ගැනීමටත් වර්තමාන ප්‍රේෂණ ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සබඳතාව සහ පාරිභෝගික බැඳීම තවදුරටත් තර කර ගනිමින් බැංකුවේ ප්‍රේෂණ වෙළෙඳපොළ කොටස වර්ධනය කරගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි කොමර්ෂල් බැංකුව සඳහන් කරයි. 

දේශ දේශාන්තර අතර විවිධ මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ගෝලීය ප්‍රමුඛයකු වන වෙස්ටර්න් යුනියන් අතර එය මේ වනවිට රටවල් 200කට වැඩි ප්‍රමාණයක ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම සේවාවේ ලොව පුරා නියෝජිතයන් 525,000ක පමණ සංඛ්‍යාවක් මේ වනවිට සිටී. කොමර්ෂල් බැංකුව 2019 වසරේදී වෙස්ටර්න් යුනියන් සමඟ ඒකාබද්ධ වූ අතර ලෝකයේ ඕනෑම රටකින් මෙරට කොමර්ෂල් බැංකු ශාඛාවකට මුදල් ගෙන්වා ගැනීමේ අවස්ථාව මේ තුළින් උදාවී තිබේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රේෂණ සඳහා වඩාත් ප්‍රචලිත ගමනාන්ත වන ඇමරිකාව, කැනඩාව, යුරෝපයේ සහ මැදපෙරදිග ඇතැම් කොටස් මේ සඳහා සුවිශේෂී වේ.  

කොමර්ෂල් බැංකුවට මෙරට ප්‍රේෂණ සේවා ලබාදීමේ ඉහළම ශක්තියක් බවට පත්වී තිබෙන්නේ බැංකුවේ දිවයින පුරා විහිදුණු බැංකු ශාඛා 268යි. මෙම බැංකු ශාඛාවලින් කිහිපයක් රජයේ, බැංකු සහ වෙළෙඳ නිවාඩු දිනයන්හි පවා ගනුදෙනු සඳහා විවෘත කර තිබේ. බැංකුවේ දිවයින පුරා තිබෙන 940ක් වන ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර ජාලය ශ්‍රී ලංකාවේ තනි පෞද්ගලික වාණිජ බැංකුවක් සතුවන විශාලතම ස්වයංක්‍රීය මුදල් නිකුත් කිරීමේ පද්ධතියයි. බැංකුව විසින් ප්‍රේෂණ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහාම වෙන්වූ පාරිභෝගික ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වාගෙන යන අතර ප්‍රේෂණ බැංකුවට පැමිණි විට එය ලබාගැනීම සඳහා පැමිණෙන්නැයි කෙටි පණිවුඩයක් මඟින් ඒ බව ගනුදෙනුකරුවන්ට දැනුම් දෙනු ඇත.