කළුකඩ තෙල් වටලන පොලිස් නිලධාරීන්ට තෑගි

0
14

නීති විරෝධී ලෙස ඉන්ධන රැස් කිරීම සහ අලෙවි කිරීම පිළිබඳ වැටලීම් කරන පොලිස් නිලධාරීන්ට ත්‍යාග මුදල් ලබාදීමට පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න තීරණය කර ඇත.

මේ මස 25 වැනිදා සිට අගෝස්තු මස 24 දක්වා දින තිහක් ඇතුළත කාලයේදී කරන වැටලීම් සඳහා මෙම මුදල් ලබාදීමට මේ වන විට තීරණය කර ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරයි.

එසේම මෙම ත්‍යාග මුදල් ගෙවීම අදාළ වැටලීම් කර සතියක් (දින 7ක්) ඇතුළත කරන ලෙසද පොලිස්පතිවරයා ජේ‍යෂ්ඨ නිලධාරීන්ට නියෝග කර ඇත.

මේ අනුව අත්අඩංගුවට ගනු ලබන ඩීසල් සහ පෙට්රල් ලීටර් 100ක ප්‍රමාණයක් සඳහා රුපියල් 50,000ක්ද, ලීටර් 100 සිට 500 දක්වා රුපියල් 2,00,000ක්ද, ලීටර් 500 සිට 1000 දක්වා රුපියල් 3,00,000ක්ද අනුමත කළ හැකි බව පොලිස්පතිවරයා ජේ‍යෂ්ඨ නිලධාරීන් වෙත දන්වා ඇත.

ඉන්ධන වැටලීම්වලට අදාළ ත්‍යාග මුදල් අනුමත කිරීමේදී සත්‍ය වශයෙන්ම එම වැටලීම් සඳහා සහභාගි වූ නිලධාරීන්ට පමණක් ත්‍යාග මුදල් නිර්දේශ කරන ලෙස සියලුම මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්‍ෂකවරුන්ට සහ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට පොලිස්පතිවරයා නියෝග කර තිබේ. ඩීසල් සහ පෙට්රල් වැටලීම් ලීටර් 1000ක් ඉක්මවු විට ඊට අදාළව ගෙවනු ලබන ත්‍යාග මුදල තීරණය කිරීම සඳහා අදාළ ගොනුව පොලිස් මූලස්ථානය වෙත යොමු කරන ලෙසද පොලිස්පතිවරයා දන්වා ඇත.

මෙම ත්‍යාග මුදල් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් සියලුම නිලධාරීන් දැනුවත් කරන ලෙසද පොලිස්පතිවරයා ඉහළ නිලධාරීන්ට දැනුම්දී ඇත.

කීර්ති මෙන්ඩිස්