සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට තෙල් බෙදීම කිව්ව විධියට නෑ

0
27

ජනාධිපති හෝ ආණ්ඩුව මාධ්‍ය හරහා ඉන්ධන ලබා දීමේදී  සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට  ප්‍රමුඛතාව දෙන බව කිව්වත් එය ප්‍රායෝගිකවම තවමත් ඉටු නොවන බව සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් වෛද්‍ය ජයන්ත බණ්ඩාර ‘මව්බිම’ට පැවැසීය.

සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ධන ලබාදීමේදී සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයටම පොදුවේ ප්‍රමුඛතාව ලබාදිය යුතු බවත් වෛද්‍යවරුන් පමණක් රෝහලට පැමිණ තනිව රාජකාරිය කිරීමට නොහැකි බවත් වෛද්‍යවරයා පැවැසීය.

විශේෂයෙන්ම පොදු ප්‍රවාහනය තවම අඩාල තත්ත්වයේ පවතින අතර සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ 50%කටත් අධික ප්‍රමාණයකට මෙතෙක් ඉන්ධන ලැබී නැති බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට ඉන්ධන ලබා දෙන බව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා පවසනවා නම් ඒ කුමන ඉන්ධනහලේ දැයි පෙන්වා දෙන ලෙස ඔහු  අවධාරණය කළේය.

එම නිසා ජනතාව නොමඟ යවන කාරණා නොකියා වහාම ඉන්ධන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලබාදීමට පියවර ගන්නා ලෙස හෙතෙම වැඩිදුරටත් ඉල්ලීමක් කළේය.

අනුරාධා හේරත්