සමාජ මාධ්‍ය කැලඹු ගුවන් භටයා ගැන නිවේදනයක්

0
10

ශ්‍රී  ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සේවය කළ අසංක ශ්‍රී මාල් යන ගුවන් භටයා ගුවන් හමුදා සේවයෙන් ඉවත් වීම පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය තුළ ‘වහල්කම් කිරීමට මා තුළ ඇති අකැමැත්ත නිසා ගත් මගේ තීරණයක්’ යනුවෙන් පුවතක් මුදා හැර ජූලි මස 21 වැනිදා ඔහු මූලිකව ගිවිස ගත් අවුරුදු අටක කාලසීමාව අවසන් වීම හේතුවෙන් මෙලෙස සේවයෙන් ඉවත් වී ඇති බව ගුවන් හමුදාව නිවේදනය කරයි.

සාමාන්‍යයෙන් ගුවන් හමුදා පුද්ගලයකුට තම අභිමතය පරිදි ගුවන් හමුදාව තුළ වසර 22ක කාලයක් සේවය කිරීමට හැකියාව පවතින අතර ගුවන් හමුදාව විසින් සේවා පුද්ගලයකුගේ මූලික බඳවා ගත් කාලසීමාව අවසන් වීමෙන් පසු සේවා දිගුවක් ලබාදීම අදාළ පුද්ගලයාගේ කල්ක්‍රියාව මත තීරණය කරනු ලබන බවද එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

කෙසේ වෙතත් මෙම ගුවන් භටයා කටුකුරුන්ද කඳවුරේ ගිණුම් සහායකයකු වශයෙන් රාජකාරි කරන අතරතුර ගුවන් හමුදා පරිපාලන අධ්‍යක්ෂ යටතේ පවත්වාගෙන යනු ලබන ගිණුමක චෙක් පතක් සාවද්‍ය ලෙස පරිහරණය කිරීම සහ එම කඳවුර වෙත ප්‍රසම්පාදන කටයුතු කරනු ලබන ආයතන හතරකින් ව්‍යාජ බිල්පත් ඉදිරිපත් කර මුදල් ලබාගැනීමට කටයුතු කිරීම හේතුවෙන්ද, එම ක්‍රියාවන් ගුවන් හමුදා පනතට අදාළ වන නින්දාසහගත කල්ක්‍රියාව යටතේ (Disgraceful Conduct) වරදකරුවකු වී දඬුවම් ලබා ඇත.

එබැවින් මොහුගේ සේවයෙන් ඉවත්ව යෑම ඉහත කරුණු මත පදනම්ව සේවා දිගුවක් ලබාදීමට ඇති නොහැකියාව මත සිදුවූ අතර හමුදා සේවය පිළිබඳ කලකිරීමකින් ඉවත් වූ බවට පළ කළ පුවතේ කිසිදු සත්‍යතාවක් නොමැති බවද ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ගෘෘප් කැපිතාන් දුෂාන් විජේසිංහ සිය මාධ්‍ය නිවේදනය හරහා වැඩිදුරටත් අනාවරණය කරයි.

චාමර අමරසූරිය