ලෝක වෙළෙඳපොළේ බොර තෙල් මිල යළි පහළට

0
26

ලෝක වෙළෙඳපොළේ බොර තෙල් මිල තවදුරටත් පහළ යෑමක් පෙන්නුම් කරයි.

ශ්‍රී  ලංකාව ආනයනය කරනු ලබන බේ‍රන්ට් කෘෘඩ් වර්ගයේ බොර තෙල් බැරලයක මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 102.4ක් ලෙස ඊයේ (25දා) සටහන් විය.

එය ශ්‍රී  ලංකා මුදලින් රුපියල් 36,825.11ක පමණ මුදලක් වේ.

ඒ අනුව බොර තෙල් ලීටරයක මිල වන්නේ ශ්‍රී  ලංකා මුදලින් රුපියල් 231.60කි.

බේ‍රන්ට් කෘෘඩ් වර්ගයේ බොර තෙල් බැරලයක මිල ලෙස පෙරේදා (24දා) දින සටහන් වූයේ ඇමරිකානු ඩොලර් 103.20ක් ලෙසය. ශ්‍රී  ලංකා මුදලින් එය රුපියල් 37,112.80ක පමණ මුදලකි.

ඒ අනුව ලෝක වෙළෙඳපොළ තුළ බොර තෙල් මිලෙහි දිනෙන් දින මිල අඩුවීමක් පෙන්නුම් කරන අතර ඇමරිකානු වෙළෙඳපොළ හරහා ගනුදෙනු වන ඩබ්ලිව්. ටී.අයි. (WTI) වර්ගයේ බොර තෙල් බැරලයක මිල ලෙස මේ වන විට සටහන් වන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් 93.55කි.

එම වර්ගයේ බොර තෙල් බැරලයක මිල පෙරේදා (24දා) දින සටහන් වූයේ ඇමරිකානු ඩොලර් 94.70ක් ලෙසය.

ඉන්දියාවේ මේ වන විට පෙට්රල් ලීටරයක මිල ඉන්දියානු රුපියල් 102.63ක් ලෙස පවතින අතර නවදිල්ලිය තුළ පෙට්රල් ලීටරයක මිල ලෙස පවතින්නේ ඉන්දියානු රුපියල් 96.72කි.

මේ වන විට ඉන්දියාවේ ඩීසල් ලීටරයක මිල ලෙස සටහන් වන්නේ ඉන්දියානු රුපියල් 94.24ක් ලෙසය.

ඩීසල් මිලෙහිද නගරයෙන් නගරයට මිල වෙනස්වීමක් සිදුවී ඇති අතර වැඩිම මිලක් පවතින්නේ ඉන්දියාවේ මුම්බායි නගරයේ වේ. එම මිල ඉන්දියානු රුපියල් 97.28කි.

මේ වන විට ශ්‍රී  ලංකාව තුළ පෙට්රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 450ක් වන අතර ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 440ක් වේ.

අමිල අබේරත්න