ත්‍රීවීල්වල තෙල් මාෆියාව නවත්වන්න ඇමැතිගෙන් තීන්දුවක්

0
22

සෑම ත්‍රිරෝද රියක්ම එක් ඉන්ධන හලක පමණක් ලියාපදිංචි කර ඉන්ධන ලබාදීමේ නව ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට විදුලි බල බලශක්ති අමාත්‍යාංශය තීරණය කොට ඇත.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී ත්‍රිරෝද සඳහා තමන් ලියාපදිංචි ඉන්ධන පිරවුම්හලෙන් පමණක් QR බලපත්‍රය සඳහා ඉන්ධන ලබාගත හැකි වනු ඇත.

එසේම මඟී ප්‍රවාහන බස් රථ සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන සැපයීම ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ ඩිපෝ සහ තෝරා ගත් ඉන්ධනහල් මඟින් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වෙන් කිරීම සිදු කිරීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට බලය ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර ප්‍රකාශ කරයි.

එමෙන්ම සෞඛ්‍ය, කෘෂිකර්ම, ධීවර, සංචාරක කර්මාන්ත සහ අනෙකුත් ක්ෂේත්‍රවලට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබාගැනීම සඳහා වන ලියාපදිංචි කිරීම් එක් එක් අමාත්‍යාංශ මඟින් සිදු කිරීමට අවසර ලබා දීමට කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරයා කියාසිටී.

තවද වාහන කිහිපයක් හිමි ආයතන සඳහා තම ව්‍යාපාරික බලපත්‍රය මඟින් තම සියලු වාහන ලියාපදිංචි කිරීමටත් රජයේ වාහන ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා එම රජයේ ආයතනවල අංශ ප්‍රධානීන් විසින් නම් කළ නිලධාරියකුට මෘදුකාංගය වෙත පිවිස දත්ත ඇතුළත් කිරීමටත් අවසර ලබාදෙන බවද අමාත්‍යවරයා පවසයි.

එසේම විදුලිජනක යන්ත්‍ර, වගා උපකරණ සහ අනෙකුත්‍ යන්ත්‍ර වෙනුවෙන් වන ඉන්ධන අවශ්‍යතාව සඳහා ලියාපදිංචි කිරීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට අවස්ථාව සලසාදී ඇති බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

චාමර අමරසූරිය