කිව්.ආර්. කේතයත් 1919ත් වැඩ නැති බවට ජනතාවගෙන් මැසිවිලි

0
13

ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රය (කිව්. ආර්. කේතය) සැකසීමේ ක්‍රියාවේ සිට රජයේ තොරතුරු විමසීමේ ප්‍රධානම මූලාශ්‍රය වූ  ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය (1919) ජනතාවට අවශ්‍යම මොහොතේ ක්‍රියාත්මක නොවන බව‌ට දිවයින පුරා ජනතාව චෝදනා කරති. 

රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ පැය විසිහතර පුරා ක්‍රියාත්මක ක්ෂණික දුරකථන අංකය වන 1919 මේ වන විට ක්‍රියා නොකරන නමුත් ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ කිව්.ආර්. කේතය සැකසීමේදී ඇති වෙන ගැටලු වර්තා කිරීමට බලශක්ති අමාත්‍යාංශය ලබාදී ඇත්තේ 1919 අංකයයි.

ක්ෂණික දුරකථන සේවාව මෙන්ම රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ වෙබ් අඩවියත් මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා ජනතාවට නිසි තොරතුරු දැන ගැනීමට හැකියාවක් නොලැබෙන බවත් තමන්ට අවශ්‍ය උපකාරක අවස්ථාවන් මේ නිසා මඟ හැරී ඇති බවත් ඔවුහු සඳහන් කළහ.

ඒ අනුව මෙම තාක්ෂණික බිඳවැටීම පිළිබඳව විමසීමට රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය සම්බන්ධ කර ගැනීමට බොහෝ අවස්ථාවක් උත්සාහ කරනු ලැබුවත් එය නිෂ්ඵල වූ අතර ආයතනයේ ප්‍රධාන දුරකථන අංකය ඇතුළු සියලු දුරකථන අංකයන් හා වෙබ් අඩවි මේ වන විට අක්‍රියව පවතින බවත් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ දුරකථන අංකයත් ඊයේ (25දා) දවස පුරාම කාර්යබහුලව තිබූ බවත් දැකිය හැකි විය.

මිතුන් ජයවර්ධන