අගෝ: 1දා සිට තෙල් දෙන්නේ QR කේතයට පමණයි

0
23

වාහන අංක තහඩුවේ අවසාන ඉලක්කමට අනුව ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමය අගෝස්තු 01 වැනිදා සිට අවලංගු වන බවත් එදින සිට ඉන්ධන නිකුත් කරනු ලබන්නේ QR ක්‍රමවේදයට අනුව පමණක් බවත් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර පවසයි.

ඒ අනුව අගෝස්තු 1 වැනිදා වන විට QR පහසුකම් සහිත ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත ප්‍රමුඛතාව දී ඉන්ධන බෙදා හැරීම පුළුල් කරන බවද අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේය.

එසේම මෙම QR ක්‍රමය අනුගමනය කරන ලෙස CEYPETCO ඉන්ධහල් හිමියන්ට සේම LIOC ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

මේ වන විටත් ඉන්ධනහල්  සියයට 60ක පමණ QR ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ඇති බවද අමාත්‍යවරයා පවසයි. එසේම මෙරට මුහුණ දෙන විනිමය අර්බුදය හේතුවෙන් ඉදිරි මාස 12 තුළ ඉන්ධන ආනයනය කිරීම සීමා කිරීමට සිදුවන බවද අමාත්‍යවරයා  වැඩිදුරටත් පවසයි.

චාමර අමරසූරිය