Solar වලින් ෆෝන් චාර්ජ් කරමු

0
46

මේ දිනවල විදුලිය විසන්ධි වූ විට අපට මුහුණ දෙන්න වන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ දුරකථන චාර්ජ් කර ගැනීමට නොහැකි වීම සහ වයිෆයි රවුටරය ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට නොහැකි වීම. මොකද දුරකථනය නොමැතිව එක පැයක්වත් සිටීමට නොහැකි තරම් අප එයට ඇබ්බැහි වී සිටින නිසා විදුලි කප්පාදුව ලොකු ගැටලුවක්. ඒ වගේම රටේ පවතින ප්‍රවාහන ගැටලු නිසා ඇතැම් පිරිස් රැකියාවේ නිරත වෙන්නේ නිවෙසේ සිට. එම නිසා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව ඇනහිටීම ඔවුන්ගේ රැකියාවේ කටයුතුවලටත් ලොකු බාධාවක්.

ඒ සඳහා විසඳුමක් ලෙස විදුලි කප්පාදුවකදී දුරකථනය සහ රවුටරය සක්‍රිය තත්ත්වයේ තබා ගැනීමට සෝලා පැනල් එකක් ආධාරයෙන් සාදා ගන්නා Off Grid Solar System එක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ඔබට සෝලා පැනල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අද වනවිට බොහෝ දෙනා සෝලා පැනල් භාවිතයට නැඹුරු වී ඇති නිසා සෝලා පැනල් එකක් ලබාගැනීම එතරම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නොවන බව නම් විශ්වාසයි.

එසේ නම් අපි බලමු විදුලිය නොමැති විට දුරකථනය චාර්ජ් කිරීමට Off Grid Solar System එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

  • – UPS රීචාජර්බල් බැටරි

     එකක්. (ඔබට මේ සඳහා

     පැරණි වාහනයකින් ඉවත්

     කළ බැටරියක් වුවද ලබා

     ගත හැකිය) මෙහිදි ඇම්පියර්

     7 (amh)/12v ups බැටරියක්

     යොදා ගන්න පුළුවන්.

  • – සෝලා චාර්ජ් කන්ට්‍රෝලර්

(Solar Charge Controller)

  • – සෝලා පැනල් එකක්.
  • – ලෑල්ලක්

සාදාගන්න ආකාරය

පළමුව ඔබ ලබාගත් සෝලා චාර්ජ් කන්ට්‍රෝලර් එක ලෑල්ලට තබා සවිකර ගන්න

සෝලා චාර්ජ් කන්ට්‍රෝලර් එකට, ඇම්පියර් 7 බැටරියේ වයර් සම්බන්ධ කර ගන්න. මේ සඳහා ඔබ තරමක් මහත වයර් දෙකක් තෝරා ගැනීමට සැලකිලිමත් වන්න. ඔබ මේ සඳහා  පොඩි වයර් යොදා ගතහොත් එහි තිබෙන ප්‍රතිරෝධය නිසා විදුලි ශක්තිය හානි වීමක් සිදුවීමට පුළුවන්. ඔබ ලබාගත් වයර් දෙක සෝලා චාර්ජ් බැටරියට ධන සහ ඍණ අග්‍ර නිවැරදිව සම්බන්ධ කරගන්න.

ඉන්පසුව ඔබේ සෝලා චාර්ජ් කන්ට්‍රෝලර් එකේ Setting බැටරියට ගැළපෙන ලෙස සාදා ගැනීම කළ යුතු වනවා. එක් එක් ධාරිතාවයෙන් යුක්ත බැටරි අනුව එහි Setting සෑදීම වෙනස් වන අතර, Setting වලට අදාළ උපදෙස් සෝලා චාර්ජ් කන්ට්‍රෝලර් එකත් සමඟ ඔබට ලැබෙන අත්පත්‍රිකාවේ සඳහන් වෙනවා.

ඉන් පසුව සෝලා පැනල් එකේ වයර් එකද සෝලා චාර්ජ් කන්ට්‍රෝලර් එකට සවි කර ගන්න. ඒ සඳහාත් ඉහළ ඝනත්වයෙන් යුක්ත වයර් යොදා ගැනීමට අමතක නොකරන්න.

එමෙන්ම DC ලයින් එකක් ලබා ගැනීම සඳහා TT වයර් එකක්ද චාර්ජ් කන්ට්‍රෝලර් එකට සවිකරගන්න පුළුවන්.

දැන් ඔබ පද්ධතිය සවිකරගෙන අවසානයි. ඔබට දැන් ඔබේ ජංගම දුරකථනය චාර්ජ් කරගැනීමටත්, වයිෆයි රවුටරය සම්බන්ධ කරගෙන එයින් ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමටත් පුළුවන්. ඔබට අවාශ්‍ය නම් DC ලයින් එකෙන් තවත් ස්විච් යොදාගෙන බල්බ් එකක් වුවත් දල්වා ගැනීමට අවකාශය තිබෙනවා.

මකුළු දැල් කඩන්න සරල යන්ත්‍රයක්

මකුළු දැල් කඩන්න ගිය පසු ගෘහණියන් මහත් අපහසුතාවන්ට පත්වන අයුරු අප ඕනෑ තරම් දැකලා තිබෙනවා. ඇතැම් ස්ථානවලට කොස්සක් හෝ මකුළු දැල් කැඩීම සඳහා සකස් කළ කොස්ස ඇතුළු කිරීමට පවා අමාරුයි. ඒ නිසා අද ඔබට පවසන්න සූදානම් වන්නේ පහසුවෙන් මකුළු දැල් කඩන යන්ත්‍රයක් සකසා ගන්නේ කොහොමද කියලයි.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 – කුඩා මෝටරයක්

  • – ටෝච් බැටරි දෙකක්
  • – වයර් කෑලි දෙකක්

 – කම්බි කෑල්ලක්

  • – දිග ලීයක් හෝ pvc බටයක්

සාදාගන්නා ආකාරය

ඔබ පළමුව ඔබ ලබාගත්  කම්බි කෑල්ල කුඩා මෝටරයට සම්බන්ධ කරගන්න.

දෙවනුව ඔබ ලබාගත් ටෝච් බැටරි දෙක ධන සහ ඍණ නිවැරදිව සිටින සේ පහත රූපසටහනට අනුව එකට සම්බන්ධ කරගන්න.

ඉන් පසුව ඔබ ලබා ගත් වයර් දෙකෙන් එක වයර් එකක්, ඔබ එකට අමුණා සකසා ගත් ටෝච් බැටරි දෙකෙහි ධන හෝ  ඍණ යන එක් අග්‍රයකට පමණක් නිවැරදිව සිටින ආකාරයට මෝටරයේ ධන සහ ඍණ අග්‍ර දෙකටම සිටින ආකාරයට සම්බන්ධ කරගන්න.

ඉන්පසුව PVC නළය ගෙන (PVC නළය තෝරා ගැනීමේදී ඔබට අවශ්‍ය තරම් දිගට එය තෝරාගත හැකිය) එහි එක් කෙළවරක ඔබ සකසා ගත් මෝටරයද අනෙක් කෙළවර ඔබ සවිකරගත් බැටරි කෑලි යුගලයද සම්බන්ධ කරගන්න.

මේ සඳහා ඔබට සෙලෝටේප් භාවිත කළ හැකිය.

ඉන්පසුව ඔබ සම්බන්ධ කර නොගත් ධන හෝ ඍණ අග්‍රය අදාළ අග්‍රයට සම්බන්ධ කරගත් විට මෝටරයට සවිකර ඇති කම්බිය කැරැකීම ආරම්භ වේ. එමඟින් ඔබට පහසුවෙන්ම මකුළු දැල් කැඩිය හැකිය.

මකුළු දැල් කඩා අවසානයේදී බැටරියට සම්බන්ධ කරගත් ධන හෝ ඍණ යන අග්‍රයෙන් එක් අග්‍රයක් ගලවා නැවතත් අවශ්‍ය වෙලාවට එය සම්බන්ධ කර ගැනීමට පුළුවන්.

අන්තර්ජාලයෙන්

උපුටා ගන්නා ලදි

දුමිදු ලංකා බණ්ඩාර