පාසල් සතියට දින 3යි

0
224

පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ සති කිහිපයක සිට වසා දමා තිබූ රජයේ සහ රජයේ නොවන පෞද්ගලික පාසල් නැවත අද (ජූලි 25) සිට විවෘත කෙරේ.

මෙලෙස ආරම්භ වූ පාසල් නැවත දැනුම් දෙනතුරු පැවැත්වෙන්නේ සතියට දින තුනකි.

බදාදා සහ සිකුරාදා පාසල් නොපැවැත්වෙන නමුත් මාර්ගගත ක්‍රමයට ඉගැන්වීම් කළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පැවසීය.

මේ අතර, 2022 පාසල් වාරයේ පළමු වාරය සැප්තැම්බර් 7 වන දා දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

වැඩිදුර කියවන්න…