ඉන්දියාවේ නව ජනාධිපති ලෙස ද්‍රෞපදි මුර්මු දිවුරුම් දෙයි (VIDEO)

0
560

ඉන්දියාවේ 15 වන ජනාධිපතිවරයා ලෙස ද්‍රෞපදි මුර්මු අද (ජූලි 25) දිවුරුම් දුන්නා ය.

64 හැවිරිදි ඇය, ඉන්දීය ඉතිහාසයේ ගෝත්‍රික සමාජය නියෝජනය කරන පළමු ජනාධිපතිවරිය ලෙස සැලකේ.

ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවේදී එරට අගවිනිසුරු එන්.වී. රාමනා ඉදිරියේදී ද්‍රෞපදි මුර්මු දිවුරුම් දුන්නා ය.

ඡන්ද ගණන් කිරීම අවසන් වීමෙන් පසු ජූලි 21 වන දා නිල වශයෙන් ද්‍රෞපදි මුර්මු ඉන්දියාවේ 15 වන ජනාධිපතිවරිය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබිණි.

මුර්මු ඡන්ද 2,824ක් ලබා ගත් අතර ඇයගේ ප්‍රතිවාදියා වූ යෂ්වන්ත් සිංහා ඡන්ද 1,877ක් ලබා ගත්තේ ය.

මුර්මු 2015 දී නැගෙනහිර ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තයක් වන ජාර්කන්ඩ්හි පළමු කාන්තා ආණ්ඩුකාරවරිය බවට පත් වූ අතර ඇය ඔඩීෂා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුකාරවරිය ලෙස පත් වූ පළමු කාන්තා ගෝත්‍රික නායිකාව බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වැඩිදුරට ත් වාර්තා කර තිබේ.