සජිත්ගෙන් ජාතික සභාවක්

0
34

ජනතා ප්‍රශ්නවලට උත්තර සෙවීම සඳහා  “ජාතික සභාවක්” පිහිටුවීමට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස තීරණය කර ඇත. බහුජන සමිති, වෘත්තීය සමිති, සිවිල් සංවිධාන යනාදී සියල්ල එකතු කර ගනිමින් රට ගොඩනඟන ඉදිරි වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව නිශ්චිත අවබෝධයකට පැමිණිය යුතු බවත්, ඒ උදෙසා ජාතික සභාවක්ද ගොඩනැඟිය යුතු බවත් විපක්ෂ නායකවරයා පැවැසීය. විපක්ෂ නායකයා මෙසේ පැවසුවේ ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සමඟ පසුගියදා පැවැති සාකච්ඡාවකදීය.

එළැඹෙන අඟහරුවාදා විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී එය පිහිටුවා ඒ වෙනුවෙන් විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ ඉඩකඩ විවර කරන අතර ජාතික සභාවට එන ප්‍රගතිශීලී යෝජනා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවද ඔහු සඳහන් කළේය. ජනතාව එක්වී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අරගලයක් දියත් කරමින් හිටපු අගමැතිවරයාත්, ජනාධිපතිවරයාත් ගෙදර යැවූ බවත්, නමුත් ඊට පසු ඇති වූ විකල්පය පෙර තත්ත්වයටත් වඩා බරපතළ බව විපක්ෂ නායකවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

නිර්මාණි ගුණරත්න