වට්ටක්කා පලදාව වැඩි වුණත් වෙළෙඳ පොළට ගෙනියන්න තෙල් නෑ

0
37

මෙවර වට්ටක්කා පලදාව අතිශයින් සරුවී ඇතත් වෙළෙඳපොළට ගෙන යෑමට ඉන්ධන නොමැතිකමින් තමන් මහත් අසීරුතාවකට පත්ව ඇතැයි විලච්චිය ගොවියෝ මැසිවිලි නඟති.

මහවිලච්චිය ගොවීන් පවසන්නේ වෙන කන්නවලට වඩා මෙවර තම වට්ටක්කා අස්වැන්න වෙන කවරදාටත් වඩා ඉතා සාර්ථක වී ඇති බවයි. එහෙත් වෙළෙඳපොළට තබා ගොවි බිමේ සිට තම නිවෙස්වලට හෝ වට්ටක්කා ගෙනයෑමට වාහන පහසුකම් ලබාගැනීමට ඉන්ධන අර්බුදය බලපා ඇතැයි ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

අද වනවිට වෙළෙඳපොළේ වට්ටක්කා කිලෝව රුපියල් 300 ඉක්මවා ඇතැයිද තම අස්වැන්න වෙළෙඳපොළට ගෙනයෑමට පහසුකම් සලසන්නේ නම් එම මිල සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අඩුවන බවද ගොවි ජනතාව පෙන්වා දෙති.

මිහින්තලේ – සුමේධ කරුණාරත්න