වජිරත් ඇතුළට

0
92

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපතිවරයා ලෙස දිවුරුම් දීම නිසා පුරප්පාඩු වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ. ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රි ධුරය සඳහා වජිර අබේවර්ධන මහතා නම් කරමින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන සමඟ කියවිය යුතු 1981 අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 64 5 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරව ක්‍රියා කරමින් ඉහත කී පුරප්පාඩුව පිරවීම සඳහා වජිර අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයකු ලෙස තෝරා පත් කර ගන්නා ලද බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මෙම ගැසට් පත්‍රය මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කොට ඇත.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපතිවරයා ලෙස දිවුරුම් දීම නිසා මන්ත්‍රි ධුරයක පුරප්පාඩුවක් ඇතිවී තිබෙන බව පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක පසුගියදා මැතිවරණ කොමිෂන්  සභාවේ සභාපතිවරයාට සිදුකළ ලිඛිත දැනුම්දීමට අනුව සුදුසුකම් සහිත සාමාජිකයකු පුරප්පාඩුව සඳහා නාමයෝජනා කරන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ලේකම්වරයාට දැනුම් දෙන ලදී.  ඒ අනුව එම පක්ෂ ලේකම්වරයා, පක්‍ෂ සභාපති වජිර අබේවර්ධනගේ නම  යෝජනා කර ඇත.  ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් දිනකදී වජිර අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයකු වශයෙන් කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන  ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමට නියමිතය.  

අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි