රාජ්‍ය සේවයට අවම පිරිසක් ගෙන්වීම තවත් මාසයක්

0
12

රාජ්‍ය  සේවයේ රාජකාරි ඉටුකිරීමට අවම නිලධාරීන් පිරිසක් යොදා ගැනීමේ තීරණය තවත් මාසයකින් දීර්ඝ කරමින් රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය ඊයේ (24දා) චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ.

එදිනෙදා රාජකාරි කටයුතු බිඳ වැටීමකින් තොරව පවත්වාගෙන යෑමට අත්‍යවශ්‍ය අවම කාර්ය මණ්ඩලය පමණක් සේවා ස්ථානය වෙත කැඳවීමටත් හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම නිලධරයන්ට නිවසේ රැඳී සිටීමට ඉඩදී මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ සේවය ලබාගැනීමටත් ආයතන ප්‍රධානීන්ට අවස්ථාව ලබාදී තිබේ.

දැනට රටේ පවතින තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එම්.එම්.පී.කේ. මායාදුන්නේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් හා ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත මෙම චක්‍රලේඛය  නිකුත් කර තිබිණි.

ඒ අනුව ඊයේ දින සිට ඉදිරි මාසයක කාලයක් සඳහා වලංගු මෙම චක්‍රලේඛය පසුගිය 22 වැනිදා පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ අනුව සකස් කර ඇත.  සේවයට වාර්තා කිරීමේදී රජයේ නිලධරයන් මුහුණදෙන අපහසුතාවලට සහන සැලසීම සඳහා  අමාත්‍යාංශය නිකුත් කරන චක්‍රලේඛ වැරදි ලෙස උපයෝගි කොට, සේවයට වාර්තා කළ හැකි නිලධාරීන්ද සේවයට වාර්තා නොකරන තත්ත්වයක් උද්ගත නොවීමට ආයතන ප්‍රධානීන් වගබලාගත යුතු බවද චක්‍රලේඛය මඟින් අවධාරණය කර තිබේ.

රට තුළ පවතින ඉන්ධන හිඟය මඟහැරවීම සඳහා ඉන්ධන බෙදීම යථාවත් කරමින් පවතින බවත් ඉදිරි දිනවලදී පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන්ද ක්‍රම ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වනු ඇති බවත් එමඟින් පෙන්වා දෙයි. මෙම කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ ඉටුකළ නොහැකි රාජකාරි සඳහා හා අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවා පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය කැඳවීමට මෙම චක්‍රලේඛ විධිවිධාන බාධාවක් නොවන බවද එහි දක්වා තිබේ.