යූරියා පොහොර මෙටි්‍රක් ටොන් 65000න් 15000ක් තේ වගාවට

0
36

තේ වගාවට යූරියා පොහොර මෙටි්‍රක් ටොන් 15,000ක් ලබා දීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

ඉන්දීය ණය යෝජනා ක්‍රමයක් යටතේ ලබා දෙන යූරියා පොහොර මෙටි්‍රක් ටොන් 65,000න් මෙටි්‍රක් ටොන් 15,000ක් තේ වගාව සඳහා ලබාදීමට වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ඉල්ලීම පරිදි රජය තීරණය කළ බව කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර පවසා තිබේ.

දැනට ලැබී ඇති යූරියා පොහොර මෙටි්‍රක් ටොන් 44,000න් මේ වනවිට සියයට 60කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බෙදා හැරීමට කටයුතු කර ඇති බව රජයට අයත් පොහොර සමාගම් දෙකෙහි සභාපතිවරුන් ඇමැතිවරයාට දැනුම් දී ඇත.

එළවළු වගාව සඳහා අවශ්‍ය මිශ්‍ර පොහොර විශේෂයක් ඉතා කඩිනමින් නිෂ්පාදනය කරන ලෙසත් ඉදිරි සති දෙක තුළ එම පොහොර වෙළෙඳපොළට සැපයීම සඳහා කටයුතු කරන්නැයිද ඇමැතිවරයා උපදෙස් දී තිබේ.

එමෙන්ම ඉදිරියේදී ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේදී ආහාර නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය වන ඉන්ධන ලබාදීමට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට උපදෙස් දුන් බවද ඔහු සඳහන් කර ඇත.  

නිර්මාණි ගුණරත්න