යාල වනය හරහා පාගමනින් එන ජනතාවට අවැසි පහසුකම් සපයන්න

0
31

කතරගම ඇසළ මහ පෙරහරට නැඟෙනහිර සිට පාගමනින් පැමිණෙන බැතිමතුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසන ලෙස කෘෂිකර්ම, වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ ඇමැති මහින්ද අමරවීර නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත.

එම ජනතාවට අවශ්‍ය පහසුකම් හා වන සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සකසන ලෙස ඇමැතිවරයා වනජීවී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට උපදෙස් දී තිබේ.

ඒ අනුව එම බැතිමතුන්ට අවශ්‍ය පානීය ජලය හා වෙනත් පහසුකම් මෙන්ම වන සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ කර ඇත.

මේ සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබේ.

පෙරහර කාලසීමාව අවසන් වන තෙක් යාල වනාන්තරය තුළදී මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට විෂය භාර ඇමැතිවරයා උපදෙස් දී තිබේ.

වාර්ෂිකව කතරගම දේවාලයේ පැවැත්වෙන ඓතිහාසික ඇසළ මහ පෙරහරට මෙවරත් නැඟෙනහිර පළාතේ සිට දහස් ගණනක් බැතිමතුන් යාල වනාන්තරය හරහා පාගමනින් පැමිණෙමින් සිටින බවද අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර ඇත.  

නිර්මාණි ගුණරත්න