‘මව්බිමේ’ බුද්ධික දේශප්‍රියගේ පියාගේ අවසන් කටයුතු අද සවස

0
26

‘මව්බිම’ සෝදුපත් අංශයේ සේවයේ නියුතු බුද්ධික දේශප්‍රිය මහතාගේ ආදරණීය පියාණන් වූ එම පුවත්පතේම සේවය කළ සෙව්වන්දි මහත්මියගේ ආදරණීය මාමණ්ඩියද වූ පේරගස්හන්දිය, මහකළුපහන, මතුගම පදිංචිව සිටි ජී.ඩී. පේමදාස (77) මහතා අභාවප්‍රාප්ත විය. අවසන් කටයුතු අද (25දා) ප.ව. 4.00ට මතුගම ආදාහනාගාරයේදී සිදු කිරීමට නියමිතය.