පාසල් සතියට දින 3යි

0
15

පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ සති කිහිපයක සිට වසා දමා තිබූ රජයේ සහ රජයේ නොවන පෞද්ගලික පාසල් නැවත අද (25දා) සිට විවෘත කෙරේ. මෙලෙස ආරම්භ වූ පාසල් නැවත දැනුම් දෙනතුරු පැවැත්වෙන්නේ සතියට දින තුනකි.

බදාදා සහ සිකුරාදා පාසල් නොපැවැත්වෙන නමුත් මාර්ගගත ක්‍රමයට ඉගැන්වීම් කළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි. ඒ අතර 2022 පාසල් වාරයේ පළමු වාරය සැප්තැම්බර් 07 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කොට ඇත.

චාමර අමරසූරිය