පාර දෙපැත්තේම තෙල් පෝලිම් අපි යන්නේ කොහෙන්ද?

0
109

කොස්වත්ත – බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය දෙපසම තෙල් පෝලිමේ වාහන නවතා තැබීමෙන් සාමාන්‍ය ගමනා ගමනයට දැඩි අවහිරයක් සිදුව තිබේ. පාර දෙපැත්තේම වාහන පේළි හතරක් නවතා ඇති අතර රථවාහන ගමනා ගමනයට ඉතිරිව ඇත්තේ එක් මංතීරුවකි. මේ නිසා දැඩි වාහන තදබදයක් පවත්නා අතර කොස්වත්තේ සිට රාජගිරියට යෑමට පැය 1 1/2ක පමණ කාලයක් ගතවේ.

බත්තරමුල්ලේ රජයේ කාර්යාල රැසක් පිහිටා ඇති අතර ඒවායේ සේවයට එන සේවක සේවිකාවන්ටද මෙම තත්ත්වය නිසා දැඩි පීඩාවක් එල්ල වී ඇත.

තෙල් පෝලිමේ සිටින රියැදුරන් පදික වේදිකාවේ ආහාර ගැනීම, කාඩ් ගැසීම ආදී කටයුතුවල යෙදෙන නිසා පදිකයන්ටද මහපාර මැද ගමන් කිරීමට සිදුව තිබේ.

ජිනදාස ලොකුපිටිය