ගුවන් හමුදා විශ්‍රාමික සැරයන් ගීතානිගේ අවසන් කටයුතු අද

0
28

ශ්‍රී  ලංකා ගුවන් හමුදා 11 වැනි ගුවන් කාන්තා පාඨමාලාවේ විශ්‍රාමික සැරයන් ගීතානි (1778) වික්‍රමසූරිය (සැපයුම් අංශය) මහත්මිය හදිස්සියේ ඇති වූ අසනීප තත්ත්වයක් හේතුවෙන් අභාවප්‍රාප්ත වූවාය.

පොළ පාර, මාස්පොත, කුරුණෑගල ලිපිනයෙහි පදිංචිව සිටි 45 හැවිරිදි වික්‍රමසූරිය මහත්මිය දෙදරු මවකි.

දේහය ඉහත ලිපිනයේ තැන්පත් කර ඇති අතර අවසන් කටයුතු අද (25දා) පස්වරු 3.00ට මාස්පොත ඔක්ගොමුව පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරේ.