කෙටි චිත්‍රපටකරණයේ මූලිකාංග දේශනය ලධධථ තාක්ෂණය ඔස්සේ

0
35

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය කෙටි චිත්‍රපට තරගාවලිය සහ වැඩමුළුව අද (25දා) උදේ 8 සිට උදේ 10 දක්වා ලධධථ තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත්වේ.

“කෙටි චිත්‍රපටකරණයේ මූලිකාංග මාතෘකාව පදනම් කර ගනිමින් ප්‍රවීණ ටෙලි නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂ හා ජේ‍යෂ්ඨ මහාචාර්ය ආරියරත්න ඇතුගල මෙහි ආරාධිත දේශනය කරයි.

රජරට විශ්වවිද්‍යාලයීය මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යයන අංශයේ ජනසන්නිවේදන සංසදයේ ත්‍රිනේත්‍රා සංවිධායක කමිටුව මෙම වැඩමුළුව සංවිධාන කර ඇත.  

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය