අධිවේගී මාර්ගවල දෛනික ආදායම මිලියන විසිදෙකකින් පහත බැහැලා

0
30

ඉන්ධන හා ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ගවල දෛනික ආදායම මිලියන 22 කින් අඩු වී ඇති බවත් එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 70කින් පමණ ආදායම් කඩා වැටීමක් බවත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එස්. වීරකෝන් පැවැසීය. සාමාන්‍ය දිනයකදී අධිවේගී මාර්ගවල දෛනික ආදායම මිලියන 30කට අධික වූ නමුත් මේ වන විට දෛනික ආදායම මිලියන 08කට පහත වැටී ඇති බවත් ජනතාව.

බොහොමයක් තම පෞද්ගලික මෝටර් රථ වෙනුවට පොදු ප්‍රවාහනය භාවිත කිරීම මෙයට හේතුවක් විය හැකි බවත් ඔහු සඳහන් කළේය. පසුගිය මාස කිහිපය පුරාම ආදායම් අඩුවීම දැක ගත හැකි වූ අතර පසුගිය මාසයේ එය ඉතාමත් වේගයෙන් පහත වැටුණු බවත් රජයේ කාර්යාලවල සේවයේ නියුතු සේවක මණ්ඩලය හා පෞද්ගලික ආයතනයන් මාර්ගගත ක්‍රමය හරහා සේවයට වාර්තා කිරීම නිසා  රථ වාහන ඉතා අඩු වශයෙන් අධිවේගී මාර්ග භාවිත කරන බවත් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් පැවැසුවේය.

මිතුන් ජයවර්ධන