දකුණු පළාත් සභාවට අයත් පාසල් ගැන විශේෂ තීරණයක්

0
1997

දකුණු පළාත් සභාව මගින් පාලනය වන සියලු ම පාසල් හෙට (ජූලි 25) සිට ජූලි 29 වන දා දක්වා කාලය තුළ සතියේ දින පහේ ම පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් රංජිත් යාපා පවසයි.

ඔහු සඳහන් කළේ, දකුණු පළාත් සභාව මගින් පාලනය වන පාසල් 1,000ක් පමණ තිබෙන අතර එම පාසල් සියල්ල සතියේ දින පහේ ම විවෘතව තැබීමට දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලී ගමගේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති රැස්වීමකදී තීරණය කළ බව ය.

ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වී තිබෙන ප්‍රවාහන ගැටලුව මත පාසල්වලට පැමිණීමට අපහසු විදුහල්පතිවරුන්, නියෝජ්‍ය හා සහකාර විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුභවතුන් සහ අනධ්‍යන කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින් පිළිබඳ මෙහිදී අවධානය යොමු කර ඇත.

ඒ අනුව, ඔවුන්ට සතියට දින දෙකක් විශේෂ නිවාඩු ලබා දෙන බව ත් එමගින් අදාළ නිලධාරීන්ගේ පුද්ගලික නිවාඩුවලට කිසිදු බලපැමක් සිදු නොවන බව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා වැඩිදුරට ත් පැවසීය.