කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද පැය 7ක ජල කප්පාදුවක්

0
342

අද (ජූලි 23) දිනයේදී කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 7ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන ලබන බව ජාතික ජල සම්පාදන ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව, කොළඹ 7,8,9 සහ 10 යන ප්‍රදේශවලට අද රාත්‍රී 11.00 සිට හෙට (ජූලි 24) පෙරවරු 6.00 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇත.

අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව එම මණ්ඩලය පැවසීය.