පොහොර ගෙන්වීම පෞද්ගලීකරණයට

0
19

2022/23 එළැඹෙන මහ කන්නයෙන් පසු රජයේ මැදිහත් වීමෙන් පොහොර ගෙන්වීම නවතා .  පෞද්ගලික අංශයට අවසර දීම කෙරෙහි අවධානය යොමුව පවතින බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව මහ කන්නය වන තෙක් අවශ්‍ය පොහොර රජයේ මැදිහත්වීමෙන් ගොවීන්ට ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පැවැසීය.

එළැඹෙන යල කන්නය සඳහා පොහොර ගෙන්වීමට රජය මැදිහත් නොවී පෞද්ගලික අංශයට අවසර ලබාදීමට සාකච්ජා කෙරෙන බවද ඒ සඳහා ලෝක බැංකුවේද සහාය හිමිවන බවද පැවැසේ.

ගොවීන්ට අවශ්‍ය පොහොර පෞද්ගලික අංශයෙන් මිලදී ගැනීම සඳහා යම් සහන මුදලක් ලබාදීම කෙරෙහිද අවධානය යොමුව ඇතැයි එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය.

වගාවට අවශ්‍ය රසායනික හෝ කාබනික පොහොර තම අභිමතය පරිදි මිලදී ගැනීමට මේ සහන මුදල ලබා දීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කළද ඒ සඳහා පැවති සාකච්ජාවකදී ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයෝ සිය විරෝධය පළ කර ඇතැයි අමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පැවැසීය.

ගොවි සංවිධාන එම සාකච්ජාවේදී පෙන්වාදී ඇත්තේ සහන මුදලක් ලබා දුන්නද ගොවි බිම්වලට ප්‍රමාණවත් තරම් පොහොර නොලැබෙනු ඇති බවය.

යම් හෙයකින් එම සහන මුදල් ගොවින් අතින් වෙනත් කාර්යන් සඳහා වියදම් වුවහොත් එම කන්නයේ අස්වනු අඩු වීමේ අවදානමක් පවතිනු ඇතැයිද එබැවින් ඉදිරි කන්නවලදීත් රජයේ මැදිහත්වීමෙන් පොහොර ආනයනය කොට ගොවීන්ට බෙදා දෙන්නැයිද ඔවුන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

සවනි ශේශාධි