රනිල්ගේ මන්ත්‍රී අසුන වජිරට

0
372

රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති ධූරයට පත්වීමත් සමග පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රී ධූරය වෙනුවෙන් වජිර අබේවර්ධන පත් කර තිබේ.

ඒ බව සඳහන් කරමින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබ ඇත.

අදාළ ගැසට් පත්‍රය පහතින් දැක්වේ.