තව ත් ගෑස් නැවක් දිවයිනට

0
405

ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් 3,800 අඩංගු තව ත් නෞකාවක් දිවයිනට පැමිණ තිබේ.

ලිට්‍රෝ සමාගම සඳහන් කළේ, මේ වන විට නෞකාවේ ගෑස් ගොඩබෑමේ කටයුතු සිදු කෙරෙන බව ය.

ජූලි මාසය අවසන් වීමට පෙර තවත් නෞකා 6ක් දිවයිනට පැමිණීමට නියමිත එම සමාගම වැඩිදුරට ත් පැවසීය.