10,000ක් ගෙවලා ගන්න යූරියා මිටියේ කිලෝ 50ක් නෑ

0
52

රුපියල් දස දහසක මුදලක් ගෙවා මේ දිනවල ගොවීන් විසින් මිලට ගන්නා කිලෝග්‍රෑම් 50ක යූරියා පොහොර මල්ලක නියමිත බර ප්‍රමාණය නොමැති බවට උතුරේ ගොවීහු චෝදනා කරති.

කිලෝග්‍රෑම් 50ක් වෙනුවට ඇතැම් පොහොර මිටිවල කිලෝග්‍රෑම් 45.7ක් තිබූ අවස්ථාද ඇති බව කියන උතුරේ ගොවීහු අනෙක් පොහොර මිටිවලින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක කිලෝග්‍රෑම් 50ක් නොතිබූ බවද කියා සිටිති.

උතුරේ වෙනත් පෞද්ගලික වෙළෙඳසල්වල යූරියා මිටියක් රුපියල් 20,000ත් 25,000ත් අතර මිලක් වන නිසා නියමිත බරක් නොමැති වුවද මේ දිනවල ලබාදෙන යූරියා පොහොර මිලට ගන්නා බවද එම ගොවීහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියහ.

වවුනියාව – රසාදි චතුරංගි ගමගේ