රනිල්ගේ ගෙට ගිනි තැබීමට අදාළ වීඩියෝ දර්ශන CIDය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලයි

0
14

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහට අයත් කොළඹ පිහිටි පෞද්ගලික නිවෙසට ගිනි තැබීමට අදාළ වීඩියෝ දර්ශන තිබේ නම් අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබාදෙන ලෙස එම දෙපාර්තමේන්තුව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

එම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ජංගම දුරකථන මඟින් හෝ කැමරා මඟින් ලබාගත් ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ දර්ශන ඇත්නම් අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කරනු ලබන විමර්ශනයට වැඩිදුර සහාය ලබාගැනීම සඳහා එම දෙපාර්තමේන්තුවේ 0718594950 දරන වට්ස්ඇප් අංකය ඔස්සේ ඒවා ලබාදෙන ලෙස අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලීමක් කරයි.

2020 ජූලි 09 වැනිදා ඇතිවූ කලහකාරී සහ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීම්වලදී කලහකාරී පිරිස් විසින් රනිල් වික්‍රමසිංහගේ අංක 119, පස්වැනි පටුමඟ, කොල්ලුපිටිය ලිපිනයේ පිහිටා ඇති පෞද්ගලික නිවෙසට අයුතු ලෙස ඇතුළුවී ගිනි තබා නිල රථයට මෙන්ම වෙනත් දේපළවලට හානි කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විමර්ශනයක් කරන අතර එම විමර්ශනයට වැඩිදුර සහාය ලබාගැනීම සඳහා අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මහජන සහාය ඉල්ලා සිටී.

කීර්ති මෙන්ඩිස්