බොරු අංක තහඩු ගහගෙන ආවොත් දඬුවම මේකයි

0
13

වාහනයේ අංක තහඩු වෙනස් කොට හසු වුවහොත් රුපියල් 20,000ක දඩයකට හෝ මාස තුනක සිරදඬුවමකට ලක්විය හැකි බව පොලිස් මූලස්ථාන උසස් නිලධාරියෙක් ‘මව්බිම’ට පැවැසීය.

මෙම වරදට අදාළව එම වාහනයේ හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගත හැකි බවත් එම වරදට අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කොට මෙම දඬුවම් ලබා දිය හැකි බවත් එම නිලධරියා සඳහන් කළේය.

1984 අංක 40 මෝටර් වාහන පනත, 2009 අංක 8 8 දරන මෝටර් වාහන පනත හරහා සංශෝධනය වී එහි දැක්වෙන ආකාරයට මෙම දඬුවම් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. වාහන අංක තහඩු වංචනික ලෙස වෙනස් කිරීම, අනුකරණය කිරීම, මකා දැමීම හෝ විනාශ කිරීම මෙලෙස දඬුවම් ලබාදීමට හේතු වන බවත් එහිදී මුල් අවස්ථාවේ වරදකරු වන අයට රුපියල් 15,000 ට නොඅඩු සහ රුපියල් 20,000ට නොවැඩි දඩයකට හෝ මාස තුනක සිරදඬුවමකට අධිකරණය මඟින් දඩුවම් ලබාදීමට හැකියාව පවතී. එසේම මෙම වරදට දෙවැනි වතාවේ හෝ පසුව හසුවන්නකුහට මූල්‍ය දඩය 30,000කට නොඅඩු 50,000කට නොවැඩි දඩයකට හෝ මාස තුනක සිරදඬුවමට යටත් කිරීමට අධිකරණමය බලය තිබේ.

වාහන අංකයේ අවසාන අංකයට අදාළ දිනයන්හිදී ඉන්ධන ලබාදීම ඊයේ (21දා) සිට ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ඇතැම් පිරිස් වාහන අංක තහඩු වෙනස් කරමින් ඉන්ධනහල් වෙත පැමිණි ආකාරයක් සාමාජ මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබිණි.

චාමර අමරසූරිය