බැංකුවලින් ණය සහන ඕනේ නම් ජූලි 31ට පෙර ඉල්ලන්න

0
23

අයහපත් ආර්ථික තත්ත්වයන් හමුවේ බලපෑමට ලක් වූ ණය ගනුදෙනුකරුවන්ට. සහන දෙන ලෙස බලපත්‍ර ලාභී  බැංකු  වෙත  උපදෙස් දී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව  ප්‍රකාශ කරයි.

නිවේදනයක්  නිකුත් කරමින් මහ බැංකුව පවසන්නේ සහන කොන්දේසි 3ක් යටතේ එම බැංකුවලට උපදෙස්  දුන් බවයි.

ණය ආපසු  ගෙවීමේ සැලසුමක්  දෙපාර්ශ්වයේ එකඟතාව මත ලබාදීම, ණය  සහන කාලසීමාව සහ ප්‍රමාණය සඳහා වන පොලී අනුපාතිකයක් ඉදිරිපත් කිරීම, අමතර පිරිවැයකින් තොරව ණය කලින් පියවීම සඳහා  අවස්ථාව සැලසීම, ණය පහසුකම් සඳහා  කෙරෙන ඉල්ලීම් හුදෙක් අසතුටුදායක ණය  තොරතුරු කාර්යාංශයේ (CRIB) වාර්තා  මත  පදනම්ව ප්‍රතික්ෂේප  නොකිරීම යන  කොන්දේසි එම කොන්දේසි වන බව මහ බැංකුව සඳහන්  කරයි.

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් (SMEs) සහ  සංචාරක, ප්‍රවාහන, නිෂ්පාදන, සේවා, කෘෂිකර්මය, ඉදිකිරීම්, ඇඟලුම්, තොරතුරු සහ ඒ ආශ්‍රිත සැපයුම් සේවාවල නිරත පුද්ගලයන් සහ ව්‍යාපාර ඇතුළු අනෙකුත් ව්‍යාපාරවල නිරත සහ සේවාවල නිරත පුද්ගලයන් ණය සහන ලබා ගැනීම සඳහා ඇතුළත් වන බවද මහ බැංකුව  ප්‍රකාශ කරයි.

සක්‍රිය ණය පහසුකම් මෙන්ම අක්‍රිය ණය පහසුකම්ද ණය  සහන  සඳහා  ඇතුළත්  වන බවද මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි.

සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන් හමුවේ බලපෑමට ලක්වූ ණය ගනුදෙනුකරුවන් විසින් මේ මස 31 වැනිදාට හෝ ඊට පෙර ණය සහන සඳහා ලිඛිතව හෝ  විද්‍යුත් ක්‍රම මඟින් බලපත්‍ර ලාභී බැංකු වෙත  ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළ හැකි බවත් මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

අමිල අබේරත්න