බදුල්ල ඩිපෝවෙන් හොරට විකුණූ­ ලක්‍ෂ 4ක් වටිනා ඩීසල් රාජසන්තක කරයි

0
47

බදුල්ල ලංගමයෙන් පිටතට ලබාදුන් ඉන්ධන තොගය සම්බන්ධව පැවැති නඩු විභාගයේදී එම ඉන්ධන තොගය රාජසන්තක කිරීමට බදුල්ල මහෙස්ත්‍රාත් නුජිත් ද සිල්වා මහතා පෙරේදා (20දා) නියෝග කළේය. අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් සඳහා ඉන්ධන ලබාදෙන මුවාවෙන් මෙම ඉන්ධන තොගය පිටස්තර පුද්ගලයකුට අලෙවිකර තිබුණු අතර එම ඉන්ධන රැගෙන ලංගමයෙන් පිටවීමට යන අතරේ පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ බදුල්ල කාර්යාලයේ නිලධාරීන් වැටලීම කර තිබිණි. එහිදී අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන්ට ඉන්ධන ලබාගැනීමට අදාළව කිසිදු ලියවිල්ලක් හෝ ඔවුන් සන්තකයේ තිබී නොමැත.

ඩීසල් ලීටර් 200 බැරල් 5ක තිබුණු ඩීසල් ලීටර් 1000 වටිනාකම රුපියල් 4,40,000ක් බවත් එම ඩීසල් තොගයද සමඟින් සැකකරුවෙක් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ බව බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ ජේ‍යෂ්ඨ විමර්ශන නිලධාරි ශාන් යාපාරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

එහිදී ඉන්ධන තොගය රාජසන්තක කිරීමටත් ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කළ පුද්ගලයාට රුපියල් පන්දහසක දඩයක් නියම කිරීමටත් බදුල්ල මහෙස්ත්‍රාත් නුජිත් ද සිල්වා මහතා නියෝග කර ඇත.

බදුල්ල – ජයලත් දිසානායක